Tag: e-mail

E-MAIL PRAVILA

TKO PIŠE DUGAČKE E-MAILOVE?

  • Onaj tko dobro vlada tipkovnicom

  • Onaj tko želi podijeliti svoje znanje ili informaciju koja mu je bitna

  • Onaj tko se lakše snalazi u pisanoj komunikaciji

  • Onaj tko nije informiran o pravilima pisane komunikacije

Ipak, primatelji e-mailova ne stignu ili ne vole čitati bez obzira na dobre namjere pošiljatelja.

E-mail pravila Read More

Categories: Edukacija Tags: Tags: ,