Tag: online poslovi

ONLINE POSLOVI

ŠTO TREBATE ZNATI PRIJE NEGO ŠTO DONESETE ODLUKU

Prije nego što donesete odluku da se pridružite kao vanjski partner kompanije share marketinga (mrežnog marketinga), prođite kroz ovaj materijal.

Koncept share (network mrežnog marketinga)

Postajete član zajednice kupaca i partnera kompanije koja distribuira određeni proizvod ili uslugu kupovinom proizvoda za svoje potrebe.

Zadovoljstvo s proizvodom preporučujete drugima. Ne preprodajete makar je i to moguće, ali nije isplativo.

Kompanija ne reklamira na TV i drugim medijima svoje proizvode već profit usmjerava na razvoj proizvoda, logistiku i proviziju svojim distributerima, ali i na dodatne novčane bonuse (kupovina više proizvoda, akcije, vjernost kupaca).

Moć mreže

Stvar postaje moćna za kupce distributere kada počnu graditi svoju mrežu kupaca, a među njima bit će i nekoliko distributera. Distributeri koji su i kupci grade svoju mrežu kupaca odnosno distributera. I tako dalje. Koncepcija je za svakog člana kompanije ista. Nagrađivanje se vrši prema unaprijed određenom marketing planu (Pravilniku o nagrađivanju za preporuku). Svaki distributer dobiva dodatnu proviziju kao nagradu što je doveo i osposobio novog distributera. Što veći promet kroz mrežu, to više novčanih sredstava za razvoj proizvoda i logistiku, i za članove distributere.

Sve dok su kupci i distributeri aktivni članovi – naručuju proizvod za sebe – imaju benefite kroz umanjene cijene i mogućnost stjecanja prihoda.

Ovdje nitko od distributera ne može dobiti „otkaz“ jer je možda neaktivan u poslu ili još nije uspješan. Stvar je dobre volje koliko će tko shvatiti da je u svome vlastitom biznisu i koliko će se, naročito na početku, potruditi u gradnji mreže.

Treba li graditi mrežu? Ako želite veći učinak, onda da. Ukoliko ste zadovoljni s manje prihoda (jedna plaća, jedna mirovina), gdje će vam trebati više vremena da dođete do rezultata – onda ne trebate graditi mrežu i osposobljavati distributere. Orijentirate se samo na kupce makar se može dogoditi dobra stvar – netko od kupaca poželjet će da postane distributer.

Ukoliko kompanija ima razrađen sistem edukacije, tada svog partnera distributera usmjerite tamo i podržavate ga.

Jednostavan i jeftin poslovni model

Kroz unaprijed definirane i kopirljive korake steći ćete prihod u što kraćem roku. Koraci u poslovanju su jednostavni i može ih raditi svaka prosječna, ali motivirana osoba.

Nisu potrebne diplome. Nije bitno porijeklo. Nije bitna dob (18+).

Nemate troškove za vođenje firme kao u klasičnom obrtu.

Možete se pridružiti kao fizička osoba, ali i kao pravna osoba koja ima svoje poduzeće i dopunjuje ga ovim biznisom, ili proizvodima.

Vodič za dobru odluku

1 – Odlučite se za kompaniju koja je već stabilna na tržištu

2 – Kompanija treba imati izvrsnu logistiku

3 – Kompanija ima kvalitetno dizajniranu web stranicu

4 – Mora vam se sviđati proizvod (ili usluga) koji zastupate i preporučujete

5 – Morate biti svoj najbolji kupac

6 – Pitajte ima li kompanija edukaciju za svoje partnere

7 – Odazovite se na predavanja (osjetite „štimung“ među prisutnima)

8 – Razgovarajte s osobom koja je lider u kompaniji

9 – Vi možete odabrati lidera ili neku drugu osobu da bude vaš sponzor / mentor

10 – Ne ulažite nikakav novac ako vam predlažu, za koji ne znate čemu služi

Za svoj novac trebate dobiti protuvrijednost (proizvod ili uslugu), ali ne ulažite odmah u „najveće pakete“ dok još niste sigurni je li ovo posao za vas.

Osobne odluke – JESTE LI SPREMNI?

1 – Učiti kako se radi profesija network marketinga

2 – Pratiti naputke svoga sponzora ili voditelja edukacije

3 – Shvatiti da ste u poduzetničkim vodama

4 – Razumjeti koncept – da je ovo jedan od moćnih načina kako doći do novca

5 – Svakodnevno raditi na svome biznisu (min. 3 sata)

6 – Biti spreman na početni neuspjeh; radite a nemate zaradu. Međutim, niste neuspješni jer učite, osposobljavate se. Uspjeh se ne vidi odmah.

7 – Raditi s ljudima (ovo je posao komunikacije i gradnje odnosa)

Mogu li ovdje uspjeti?

Bit ćete uspješni ukoliko odvojite dovoljno vremena za svoj biznis, ako se educirate i ako radite one dnevne aktivnosti koje donose novac. Stalna edukacija ili samo razmišljanje bez primjene u praksi neće vam donijeti zaradu, a trošit ćete vrijeme i energiju.

Obavezno pogledajte ove video materijale

Ukoliko želite pristupiti kao partner u moj poslovni tim, slobodno me kontaktirajte.

POJAM SHARE MARKETINGA

UVOD U SHARE NETWORK MARKETING

OPIS POSLA

Categories: Business, Posao Tags: Tags: