E-MAIL PRAVILA

TKO PIŠE DUGAČKE E-MAILOVE?

 • Onaj tko dobro vlada tipkovnicom

 • Onaj tko želi podijeliti svoje znanje ili informaciju koja mu je bitna

 • Onaj tko se lakše snalazi u pisanoj komunikaciji

 • Onaj tko nije informiran o pravilima pisane komunikacije

Ipak, primatelji e-mailova ne stignu ili ne vole čitati bez obzira na dobre namjere pošiljatelja.

E-mail pravila

 • izbjegavati duge odlomke

 • kratka i efikasna poruka (za razliku od klasične izravne pošte gdje se nastoji dati što više informacija). Preopsežne poruke mogu izazvati trenutno reagiranje u smislu njihovog brisanja

 • ne koristiti široke margine (55-60 znakova u liniji je preporuka)

 • paziti na pravopis

 • dati bitne informacije na početku poruke, a detalje na kraju

 • bez pretjeranih emocija

 • paziti na ton

 • paziti na upotrebu šala i viceva

 • što više konkretnih informacija (npr. ako navodimo da smo najbolji nužno je objasniti zašto)

 • paziti na dizajn sadržaja. Grafika sama nije dovoljna. Krojiti informaciju po mjeri primatelja

 • pronaći ravnotežu između informiranja i prodaje (ako je poruka prodajne naravi). Informacija i edukacija pridonosi većem povjerenju

VAŽNO: Kodeks poštivanja privatnosti. Primatelj poruke u svakom trenutku treba imati mogućnost da se odjavi s popisa primatelja. Link za odjavu treba biti uočljiv. Zaštita privatnosti regulirana je zakonom – stoga nema šale!

Facebook komentari
Categories: Edukacija Tags: Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *